FI*Kharn-Ka.

FI*Kharn-Ka kasvattajanimi on rekisteröity Suomen Kissaliitossa ja kansainvälisessä FiFessä (Federation International Feline) vuonna 2001. Olen jäsen URKissa (Uudenmaan rotukissayhdistys), joka on Suomen Kissaliiton ja FiFen jäsenyhdistys. Olen myös jäsenenä Somakiss, AbyS, Aby & Somaliringen (S) ja Absolut Kattklubb (S) somalirotuyhdistyksissä sekä FiFen somalirotutoimikunnassa.

FI*Kharn-Ka on pienimuotoista somali-kasvatusta kotiympäristössä ja pentuja syntyy muutaman kerran vuodessa.

FI*Kharn-Ka on kasvatusta terveillä ja hyväluonteisilla kissoilla. Jalostuskissat ovat terveitä eikä niillä ole tiedossa olevia perinnöllisiä sairauksia. Jalostuskissat on silmätarkastettu (PRA), polvitarkastettu (PL) sekä lisäksi FelV ja FIV- testattu. Lisäksi kissoista on DNA-testattu perinnölliset Puryvaattikinaasi (PK) ja Progressiivinen retinaaliatrofia (PRA) sekä veriryhmä määritetty. PK-ja PRA dnatestit sekä muut testit on ottanut valvotusti eläinlääkäri, mikrosirutetusta kissasta ja tulokset on merkittynä kissan rekisterikirjaan.

FI*Kharn-Ka pennut muuttavat omiin koteihinsa aikaisintaan 12-viikkoisina. Pennut on luovutettaessa madotettu sekä rokotettu kissaruttoa ja kissaflunssaa vastaan. Lisäksi ne on tarvittaessa mikrosirutettu. Muuttaessaan uuteen kotiin pentu on eläinlääkärin tarkastama ja sillä on Suomen Kissaliitto-rekisterikirja.

"Koti ilman somalia on vain koti."

Jaana Heikanen
Espoo
FINLAND


GSM. +358-400 400 450

e-mail: jaana.heikanen@REMOVE_THISgmail.com

 

FI*Kharn-Ka.

FI*Kharn-Ka has registered in Suomen Kissaliitto in year 2001. I´m member of URK which is member of Suomen Kissaliitto, the Finnish member of FIFE. I´m also member of Somakiss (FIN), AbyS (FIN), Aby & Somaliringen (S) and Absolut Kattklubb (S).

FI*Kharn-Ka cats are treated as a part of the family and I have kittens only once or twice a year.

FI*Kharn-Ka is breeding with cats with good temper and health. Breeding cats are healthy without hederitary diseases. All my breeding cats are dna-tested for PK and PRA and also sceened for PRA regularly. Cats are also tested for FelV and FIV and blood type is defined. All tests has taken vet from microchip identified cat.

FI*Kharn-Ka kittens leave their new homes at least 12 weeks old . They have all vaccinations and microchip, wormings has done and they have health certificate from vet . Kittens are registered with Suomen Kissaliitto, the Finnish member of FIFe.

“Dogs believe they are human; Cats are convinced they are God.”

 

FI*Kharn-Ka.

FI*Kharn-Ka har varit registrerat i Suomen Kissaliitto sedan 2001. Jag är medlem i URK som är en Suomen Kissaliitto och FIFE ansluten klubb. Jag är medlem också i Somakiss (FIN), AbyS (FIN), Aby & Somaliringen (S) och Absolut Kattklubb (S).

FI*Kharn-Ka är liten uppfödning i hemmiljö, och jag har kullar en till två gånger om året.

FI*Kharn-Ka är att endast avla på friska katter med god temperament. Katterna är friska och inte är belastade med ärftliga sjukdomar. Jag ögonspeglar (PRA) alla mina katter regelbundet. Alla mina katter är knäledsundersökta (PL), FelV-, FIV- PRA (dna)- och PK (dna)-testad. Blodgrupp är bestämd också. Veterinären har tagit alla prover på den idmärkta katten.

FI*Kharn-Ka kattungar flyttar till sina nya hem tidigast vid 12 veckor. De blir fullvaccinerade mot kattpest och kattsnuva. De har vid flytten Suomen Kissaliitto-stamtavla och är veterinärbesiktigade.

FI*Kharn-Ka.

FI*Kharn-Ka e stato registrato al Suomen Kissaliitto è alla Federatzione Internationale Feline (FIF) nel 2001. Facho parte del URK che e un member del FIF e del Suomen Kissaliitto. Sono anche memro a Somakiss (FIN), Abys (FIN), AbyS & Somaliringen (SWE) e Absolut Kattklubb (SWE).

FI*Kharn-Ka e un breve allevamento di gatti-somali in un ambiente di casa e i micini nascono uno o due volte al l'anno.

FI*Kharn-Ka e allevamento con gatti di buon salute e cattere. I gatti per raffinare la razza sono salute e non channo malattia ereditaria che siano conoscute. Tutti I gatti sono esaminati per PK, PRA, PL FelV e FIV. Anche il gruppo sanguino dei gatti e stato determinato. Il PK e PRA e gli altri essaminatzioni sono state fatti da un veterinario, da un gatto con un chip installato.

I micini di FI*Kharn-Ka muovono nel le sue nuove case non prima di 12 settimane vecchi. I micini sono state vaccinate contro peste di gatto, infuenza di gatto e vermi. Se nessessario anche un chip e stato installato. Quando I micini muovono, gli ha essaminato un veterinario e cha un libro di registrario della Suomen Kissaliitto.

”I cani credono di essere uomini; i gatti, invece, sono convinti di essere Dio.”

FI*Kharn-Ka.

FI*Kharn-Ka züchtername registriert hat im Suomen Kissaliitto im jahre 2001. Ich bin mitglied im URK, der dem FIFe angeschlossen ist. Ich bin mitglied auch im Somakiss (FIN), AbyS (FIN), Aby & Somaliringen (S) und Absolut Kattklubb (S).

FI*Kharn-Ka katzen werden liebevoll im Famillienkreis aufgezogen und meine katzen haben wûrfen nur ein oder zwei pro Jahre.

FI*Kharn-Ka katzen sind katzen mit gut gesundheit und temperament. Katzen haben nicht erbleiden. Alle Katzen sind auf PK, PRA, PL, FelV und FIV getestet. Katzen sind auch Blutgruppenbestimmungt und alles teste ist veterinären macht und katzen damals haben einen microchip.

FI*Kharn-Ka Ich gebe Katzen 12-14 wochen ab. Kitzen sind mindenstens gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft. Katzen haben einen Stammbaum von Suomen Kissaliitto (FIFe).

FI*Kharn-Ka.

FI*Kharn-Ka a été enregistré á Suomen Kissaliitto l’année 2001. Je suis membre d’URK, laquelle est membre de Suomen Kissaliitto, elle même membre Finlandaise de FIFE. Je suis également membre des associations suivantes : Somakiss (FIN), Abys (FIN), Aby & Somaliringen (S) et Absolut Kattklubb (S)

Le chats de FI*Kharn-Ka sont considerés comme membres de ma famille et j’ai des portées seulement une ou deux fois par an.

FI*Kharn-Ka fait de la reproduction avec des chats qui ont un bon caractère et une bonne santé. Les chats de reproduction sont sains et sans maladies héréditaires. Tous mes chats de reproduction ont eu le test DNA pour le PK et PRA et sont verifiés régulièrement pour le PRA. Les chats sont testes pour le FelV et FIV, leur groupe sanguin est défini. Les tests sont effectués par un vétérinaire sur les chats identifiés par la micropuce.

Les Chatons de FI*Kharn-Ka partent vers leur nouvelle maison à l’âge minimum de douze semaines. Ils ont été vaccinés, vermifugés, ils ont leur micro puce et ils ont un certificat de santé fourni par le vétérinaire. Les chatons sont inscrits à Suomen Kissaliitto, l’association membre de FIFE.

"Les chiens se croient humains; les chats sont persuadés d’être le Dieu."